La Télé des Chinois d'Europe

时事快讯 10/07/2020

 • 新闻
 • 10/07/2020

时事快讯 09/07/2020

 • 新闻
 • 08/07/2020

时事快讯 08/07/2020

 • 新闻
 • 08/07/2020

中国百象 07/07/2020

 • 新闻
 • 07/07/2020

时事快讯 07/07/2020

 • 新闻
 • 07/07/2020

时事快讯 06/07/2020

 • 新闻
 • 06/07/2020

时事快讯 03/07/2020

 • 新闻
 • 03/07/2020

时事快讯 01/07/2020

 • 新闻
 • 01/07/2020

时事快讯 30/06/2020

 • 新闻
 • 30/06/2020

时事快讯 29/06/2020

 • 新闻
 • 29/06/2020

时事快讯 26/06/2020

 • 新闻
 • 25/06/2020

时事快讯 25/06/2020

 • 新闻
 • 25/06/2020

时事快讯 24/06/2020

 • 新闻
 • 24/06/2020

时事快讯 23/06/2020

 • 新闻
 • 23/06/2020

时事快讯 22/06/2020

 • 新闻
 • 22/06/2020

时事快讯 19/06/2020

 • 新闻
 • 19/06/2020

时事快讯 18/06/2020

 • 新闻
 • 18/06/2020

时事快讯 17/06/2020

 • 新闻
 • 16/06/2020

时事快讯 16/06/2020

 • 新闻
 • 16/06/2020

时事快讯 15/06/2020

 • 新闻
 • 15/06/2020

我们的频道

查找

法国华人电视台商界理事会说明

logo mandarin tv

欧视MandarinTV ——法国最高视听委员会(CSA)批准的主流电视台,用法语和汉语客观、公正报道全球新闻,不仅具有权威性,更有时代感和贴近生活的温度,我们一直努力用心创造价值,每一分钟的美。

用户登陆

用户名或密码不正确

显示密码 请填写正确的密码

忘记密码 ?

新用户注册 *为必须填写

请输入您的姓名 !

请输入您的邮箱地址 !

显示密码 请填写正确的密码

忘记密码

请输入您的邮箱地址 !

返回登陆页面

Close