La Télé des Chinois d'Europe

翁西西

 • 娱乐
 • 03/07/2017

潘欢微

 • 娱乐
 • 19/06/2017

张少华

 • 娱乐
 • 19/06/2017

张蔚

 • 娱乐
 • 16/06/2017

六重唱

 • 娱乐
 • 16/06/2017

蔡小江

 • 娱乐
 • 15/06/2017

闫淑萍

 • 娱乐
 • 13/06/2017

谢莲英

 • 娱乐
 • 12/06/2017

杨红素

 • 娱乐
 • 12/06/2017

封艳华

 • 娱乐
 • 08/06/2017

蔡泰贤

 • 娱乐
 • 08/06/2017

夏爱莲

 • 娱乐
 • 08/06/2017

于雷

 • 娱乐
 • 08/06/2017

蔡锦昇

 • 娱乐
 • 08/06/2017

金微秋

 • 娱乐
 • 08/06/2017

丁美杰

 • 娱乐
 • 08/06/2017

田田

 • 娱乐
 • 08/06/2017

黄艳

 • 娱乐
 • 11/05/2017

薛艳荷

 • 娱乐
 • 11/05/2017

马可欣

 • 娱乐
 • 09/05/2017

我们的频道

查找

法国华人电视台商界理事会说明

logo mandarin tv

欧视MandarinTV ——法国最高视听委员会(CSA)批准的主流电视台,用法语和汉语客观、公正报道全球新闻,不仅具有权威性,更有时代感和贴近生活的温度,我们一直努力用心创造价值,每一分钟的美。

用户登陆

用户名或密码不正确

显示密码 请填写正确的密码

忘记密码 ?

新用户注册 *为必须填写

请输入您的姓名 !

请输入您的邮箱地址 !

显示密码 请填写正确的密码

忘记密码

请输入您的邮箱地址 !

返回登陆页面

Close