La Télé des Chinois d'Europe
  • 中文
  • Français
  • 26/11/2020
疫情今日要闻 26/11/2020

Total décès - 累计死亡人数 : 50 957

Nouveaux cas contaminations - 新增确诊病例 : 13 563

Total contaminations - 累计确诊病例 : 2 183 660

我们的频道

查找

法国华人电视台商界理事会说明

logo mandarin tv

欧视MandarinTV ——法国最高视听委员会(CSA)批准的主流电视台,用法语和汉语客观、公正报道全球新闻,不仅具有权威性,更有时代感和贴近生活的温度,我们一直努力用心创造价值,每一分钟的美。