La Télé des Chinois d'Europe  |  直播
  • 中文
  • Français

真好吃 - 学做中国菜

  • 娱乐
  • 26/04/2017

番茄蛋汤

  • 娱乐
  • 26/04/2017

川菜水煮牛肉

  • 娱乐
  • 26/04/2017

干煸牛肉丝

  • 娱乐
  • 26/04/2017

墨鱼时蔬

  • 娱乐
  • 26/04/2017

炸酱面

  • 娱乐
  • 26/04/2017

红烧鲈鱼

  • 娱乐
  • 26/04/2017

羊肚菌茄子千贝

  • 娱乐
  • 26/04/2017

禅之花

  • 娱乐
  • 26/04/2017

聚宝莲花

  • 娱乐
  • 26/04/2017

宫保鸡丁

  • 娱乐
  • 24/04/2017

清蒸扇贝和姜葱龙虾

  • 娱乐
  • 24/04/2017

酸辣汤

  • 娱乐
  • 24/04/2017

青蒸鲈鱼

  • 娱乐
  • 24/04/2017

糖醋虾

  • 娱乐
  • 24/04/2017

鹅肝春卷

  • 娱乐
  • 24/04/2017

洋葱炒牛肉

  • 娱乐
  • 24/04/2017

金不换牛肉

  • 娱乐
  • 24/04/2017

盐煎龙利鱼

  • 娱乐
  • 24/04/2017

京都鸡

  • 娱乐
  • 24/04/2017

我们的频道

查找

法国华人电视台商界理事会